Problem med trygghetslarm åtgärdat

Enligt larmoperatören Tunstall är nu problemen med trygghetslarm åtgärdat och larmdriften fungerar åter normalt.

Tunstall meddelar:
“Det är nu en normal drift på vår Trygghetscentral. Det finns inga o-hanterade eller fördröjda larm. Systemet är stabilt och fungerar som det ska. Larmdriften fungerar normalt. Vi följer utvecklingen noga och fortsätter hålla en högre bemanning om något oförutsett skulle inträffa.”

Hemtjänsten i Älvsbyns kommun informerar att därmed kommer inte kommunens speciella larmtelefonen för hemtjänst att vara i bruk längre. De som behöver komma i kontakt med hemtjänsten uppmanas att larma som vanligt via de personliga trygghetslarmen.

Om larmoperatören Tunstall informerar om nya problem med trygghetslarmen under helgen så tas kommunens larmtelefonen för hemtjänst 076-146 06 74 åter i bruk.


Nedan är den nu inte längre aktuella texten om problemet med trygghetslarmen.


Från det att brukare larmar kan det dröja flera timmar innan larmet når larmcentral, hemtjänst och nattpatrull. Det innebär att vi i nuläget inte kan säkerställa att alla larm når fram så därför har Älvsbyns kommun satt in åtgärder för att förebygga att någon far illa. Dessutom uppmanas anhöriga att kontakta sina närstående som har trygghetslarm för att säkerställa att de mår bra.

Anhöriga uppmanas kontakta närstående med trygghetslarm

Hemtjänsten i Älvsbyns kommun uppmanar anhöriga att ta kontakt med sina närstående som har trygghetslarm för att informera om problemet samt säkerställa att de mår bra. Samt att hålla en tät kontakt.

Vi uppmanar dig som har trygghetslarm att ringa nödnummer 112 i en eventuell nödsituation. Har du möjlighet att bära med dig en telefon under den här tiden är det en extra trygghet.

Älvsbyns kommun har satt in följande åtgärder

  • Hemtjänsten sätter in extratillsyner hos dem vi vet är eller blir försämrade i sin hälsa. Extratillsyner kan ges både dag och natt vid försämringar.
  • Du som behöver hjälp eller anhöriga som inte får kontakt med närstående kan ringa larmnumret 076-146 06 74. Telefonen finns i bruk dygnet runt under perioden det är problem.
  • Personer som inte har några insatser kommer att kontaktas via telefon för att få information. Det handlar om cirka 224 larmkunder totalt.

Driftstörningar kan förekomma hela veckan

Larmoperatören, Tunstall, har meddelat att felsökning pågår och att det kan bli driftstörningar under hela veckan.