Politiker utbildas i klimatanpassning

Älvsbyns kommun anordnar på förmiddagen den 9 mars en grundutbildning i klimatanpassning för kommunpolitiker. Utbildningen sker på plats i kommunhuset med start kl. 09.00.

Samhället behöver redan nu anpassas för ett klimat i snabb förändring och behovet av anpassning kommer bara att öka under kommande år.

Politikerna kommer att få lära sig om vilka konsekvenser klimatförändringen får för olika kommunala verksamheter och vilka förändringar och anpassningar som kommunen behöver göra inom de närmaste åren eller de närmaste decennierna.

Kommunen har en stor del av ansvaret för att anpassa lokalsamhället till den pågående förändringen.

“Klimatförändringar innebär betydande risker för civil säkerhet. Klimatanpassning är därför en säkerhetsfråga, med bäring på bland annat finansiella system och civilförsvar. Fysisk säkerhet och markanvändning, vattensäkerhet och matsäkerhet är tre betydande risker”. Citat från första rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning, februari 2022

Klimatförändringen medför naturligtvis en lång rad risker även för vårt samhälle och klimatanpassning inkluderar att hantera dessa. Men ett väl genomfört arbete med att klimatanpassa vårt samhälle innebär också att utnyttja det förändrade lokala klimatet och de förutsättningar det ger till att skapa en lokal framgångssaga om investeringar och nya spännande möjligheter. Det är minst lika viktigt för vårt samhälles framtid.