Polarbröds nya bageri börjar ta form

En av delarna i att investeringen växt ytterligare är en utökad fryskapacitet. Polarbröds modell bygger på att frysa in brödet direkt efter gräddning vilket innebär att de kan baka långa serier med mindre energiåtgång och mindre svinn.

– Vi har tagit ordentlig höjd för kommande etapper. Vi bygger inte fast oss och tänker långsiktigt och helhet, säger Polarbröds vd Anders E Johansson.

Första spadtaget

Den 27 januari i år togs det första spadtaget för vad som ska bli Polarbröds nya bageri i Älvsbyn.

– Spadtaget markerade en milstolpe för vår väg tillbaka efter branden, säger Karin Bodin, koncern-vd för Polarbröd.

Planen är att den första etappen av bageriet ska vara klar redan i oktober och att man då åter kommer att kunna känna doften av nybakat bröd i Älvsbyn.

– Det var otroligt glädjande när byggandet drog i gång, inte bara för Polarbröd utan också för hela Älvsbyns kommun, säger Tomas Egmark, kommunalråd.

Skräddarsydd utbildning

I samband med första spadtaget startade också den nya skräddarsydda utbildningen ”Framtidens bagerimedarbetare”. Eftersom det nya bageriet kommer att ha högre grad av teknik och automation kommer det att uppstå ett visst kompetensgap inom vissa områden. Utbildning är en möjlighet att kompetensutveckla en del av Polarbröds uppsagda personal så att denna kompetens finns när det är dags att återanställa till hösten. Utbildningen är ett samarbete mellan Polarbröd, Arbetsförmedlingen och utbildningsföretaget Utbildning Nord.

– Jag är så glad över att gå den här utbildningen. Vi är alla otroligt taggade och ser så mycket fram emot när vi kommer se de första brödkakorna komma ut från ugnarna i Älvsbyn igen, säger Linda Eriksson, en av deltagarna på utbildningen.

Brandutredning

Det har gjorts flera undersökningar och utredningar kring branden i Polarbröds bageri i Älvsbyn. En av de större är gjord av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. De samlar in olycksutredningar och genomför även egna där det kan finns ett nationellt intresse. Syftet är att dra lärdomar av en händelse och bidra till utveckling av brandskyddet i olika anläggningar.

– Det var en omfattande brand som var viktig att utreda så att flera kan lära sig av händelsen, säger Ulf Bergholm, olycksutredare på MSB.

Många bidragande orsaker

Olycksundersökningen visade bland annat att bageriet har byggts till i etapper under många år och det ledde till slut att lokalen var en enda stor brandcell på 9 000 kvadratmeter. Utredningen visar på vikten av att se på hela byggnaden vid förändringar. Det har blivit tydligt i utredningen hur viktigt det är med tekniska system som tidigt kan upptäcka även små bränder och släcka dem i ett tidigt skede.

Lärdomar från branden

Lärdomar från branden i Polarbröds bageri kan komma att integreras i MSB:s utbildningar för räddningstjänstpersonal. Även brandskyddsprojektörer, verksamhetsutövare, byggnadsnämnder och försäkringsbolag med flera bör kunna dra nytta av de lärdomar MSB dragit efter branden i Älvsbyn.

Hela olycksutredningen finns att läsa på MSB:s webbplats.

Polarbröd välkomnade utredningen och har tagit till sig av dess slutsatser. Utredningen ser de som något oerhört viktigt för att kunna undvika att något liknande händer igen i deras eller någon annans verksamhet.

Naturligtvis har Polarbröd också tagit med erfarenheterna till det nya bageriet i Älvsbyn. Exempel på det är sprinklers, kameraövervakning efter ugnarna, nya brandcellsgränser och rökgasevakuering med mera.

– Är det något vi lärt oss av år 2020 så är det att vi inte ska ta saker för givna. Vi har också lärt oss att en kris kan väcka en kämparanda, säger Karin Bodin, koncern-vd Polarbröd.

Det viktigaste i hela den tragiska händelsen för Polarbröd var att ingen kom till skada. De lagar och regler som ställs på brandsäkerhet i byggnad syftar i första hand till att skydda och rädda liv. Personalen som var på plats agerande föredömligt och utrymningen fungerade enligt plan.

Stora investeringar

Två byggnader klarade branden, en silobyggnad och ett av bageriets kylmaskinrum. Dessa har sanerats och renoverats för att kunna användas i det nya bageriet.

Branden har haft väldigt stor påverkan på Polarbröd och företagets produktion, men det har aldrig varit något tvivel om att bageriet skulle byggas upp i Älvsbyn igen. Sedan branden i augusti förra året har Polarbröds styrelse beslutat om investeringar på totalt 414 miljoner kronor för att kunna bygga upp det nya bageriet i Älvsbyn.

– Det känns väldigt bra att vi nu börjar se mer av vårt nya bageri. Arbetet med den första etappen går enligt plan och vi håller fast vid vår ambition att första brödkakan ska komma ur ugnen under slutet av oktober, säger Anders E Johansson, vd Polarbröd.

Utöver satsningarna i Älvsbyn har Polarbröd även investerat 84 miljoner kronor i företagets andra bageri i Bredbyn för att öka produktionen kraftigt och bredda sortimentet.