Polarbröd bygger nytt för 183 miljoner i Älvsbyn

– Detta är historiskt för oss. Jag är glad och stolt över att vi kunnat vara så snabba att projektera denna första etapp. Vi kommer att jobba vidare med de kommande stegen i det nya Polarbageriet så snart vi kan, och se hur vi ta vara på alla erfarenheter och bygga ett hållbart och människovänligt bageri för framtiden. Det här är bara början, säger styrelseordförande och koncern-vd Karin Bodin.

Karin Bodin, koncern-vd. Foto Johan Gunséus

Karin Bodin, koncern-vd. Foto Johan Gunséus

– Det här är en fantastisk nyhet för hela Älvsbyns kommun. För oss är det otroligt viktigt att det så här snabbt inpå branden kommer besked om denna storsatsning. Det skapar en stark framtidstro, säger Tomas Egmark, kommunalråd i Älvsbyns kommun.

Tomas Egmark, kommunalråd Älvsbyns kommun. Foto Peter Lundberg

Tomas Egmark, kommunalråd Älvsbyns kommun. Foto Peter Lundberg

Den 24 september, på dagen en månad efter den förödande branden som ödelade Polarbröds bageri i Älvsbyn, togs ytterligare kliv på vägen till ett nytt starkt Polarbröd genom investeringar i bolagets båda bagerier. 183 miljoner kronor investeras i Älvsbyn och 13,6 miljoner kronor i bageriet i Bredbyn.

Bagerilinje i Älvsbyn klar om ett år

183 miljoner satsas i Älvsbyn och innebär en första etapp för att bygga upp ett bageri i världsklass. Etapp ett blir en bagerilinje där målet är att Polarbröds klassiska storsäljare ska kunna bakas redan om ett år. Dessutom kommer en ny lagerfrys att byggas upp. Glädjande är att man kommer att kunna nyttja silos, kylanläggning och järnväg som klarat branden. Den nya linjen kommer att innebära arbete för cirka 25 medarbetare.

– Vi har hittat ett sätt att komma igång snabbare än väntat med första etappen av bageriet. Det känns fantastiskt att vi redan nu är på väg tillbaka, säger Polarbröds vd Anders E Johansson.

18 tjänster till Bredbyn

Investeringen i Bredbyn i Västernorrland innebär ökad kapacitet och effektivitet som på årsbasis kan resultera i 13 000 ton bröd. Satsningen gör att Polarbröd kan erbjuda 18 medarbetare från Älvsbyn nya tjänster i Bredbyn från mitten av oktober.

– Stort tack till våra fantastiska medarbetare i Bredbyn och till medarbetarna från Älvsbyn som anmält sitt intresse att komma hit och hjälpa oss nu, säger Niclas Lundqvist, platschef i Bredbyn.