Pensionärer glömmer att söka bostadstillägg

Enligt en undersökning går cirka 100 000 pensionärer i Sverige miste om bostadstillägg, vilket är ett komplement till den allmänna pensionen. Bostadstillägg är skattefritt för pensionärer och söks hos Pensionsmyndigheten. Summan man har rätt att få utbetalt styrs genom bostadskostnaden, sökarens inkomster och eventuella tillgångar.

Många som ansöker har ej rätt till bostadstillägg. Det är därför viktigt kolla med Pensionsmyndigheten om du som pensionär är berättigad bostadstillägg.

Preliminär uträkning går att göra enkelt på Pensionsmyndighetens hemsida:

www.pensionsmyndigheten.se/for-pensionarer/ekonomiskt-stod/beraknabt

Här hittar du mer information om den nya bestämmelsen som träder i kraft efter årsskiftet.