Parkslide — Välvuxen men gränslös

Stoppa spridningen av parkslide:

  • Bekämpa den inte om den inte är ett problem
  • Måste du ta bort den – anlita expert
  • Rapportera fynd till invasivaarter.nu

 

Parkslide på våren.

Parkslide på våren.

 

Parkslideblad.

Parkslideblad är raka och lite utputande där bladet fäster vid bladskaftet. Det skiljer parkslide från släktingen jätteslide vars blad är ingröpta där bladskaftet fäster vid bladbasen så att bladskivornas form påminner om avlånga hjärtan.

 

Parkslideblomma.

Parkslideblomma.

 

Parkslidestjälk.

Parkslidestjälk.

 

Blommande parkslidebestånd.

Blommande parkslide. I de tätväxande parkslidebestånden ryms ingen annan vegetation. Biologisk mångfald har ersatts av biologisk enfald.

 

Tät vegetation av parkslide vid väg med bilar på.

Parkslide sprider sig oerhört effektivt. Här syns ett bestånd parkslide vid en väg.

 

Parkslide på hösten. Kala stammar av parkslide.

Parkslide på hösten.

Naturvårdsverket rekommenderar att du avstår från att plantera parkslide och att du hanterar den mycket försiktigt om du har den på din mark. En felaktig hantering eller bekämpning riskerar att leda till ökad spridning. Bekämpningsmetoder som har visat sig fungera i vissa lägen kan i andra fall resultera i ökad spridning och förvärrade problem. Om växten inte breder ut och sprider sig är det därför bättre att vänta med åtgärder. Naturvårdsverket ger råd om hur du bör hantera situationen om du har parkslide på fastigheten och den börjar sprida sig.

Parkslide har en liknande, större släktning som heter jätteslide. Ett sätt att skilja dem åt är att parkslidens blad har tvär bladbas medan jätteslidens blad har urnupen bladbas, vilket ger jätteslidens blad en hjärtliknande form. Det finns även en korsning mellan dessa två som kallas hybridslide. Alla tre är invasiva växter som kan orsaka stora problem och som bör hanteras på samma sätt.

Kontakta Älvsbyns energi om du har frågor om hur du ska hantera avfall som innehåller invasiva främmande arter. Särskilt när det gäller parkslide måste man vara extremt noggrann med att hantera avfallet korrekt så att man inte oavsiktligt sprider växten. Det räcker att ett växtfragment som är mindre än en millimeter av misstag hamnar på jord någonstans för att parkslide ska etablera sig där och börja sprida sig.

Just nu pågår en nationell digital informationskampanj om invasiva främmande arter under ledning av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Sök efter hashtaggen #invasivaarter på sociala medier. Älvsbyns kommun bidrar genom att informera om hur du känner igen de invasiva växter som förekommer här i norr.

 

Här kan du läsa mer:

Information om invasiva främmande arter på Älvsbyns kommun hemsida

Information från Älvsbyns energi om hur du hanterar avfall som innehåller invasiva främmande växter

invasivaarter.nu

Parkslide på Naturvårdsverkets hemsida