Parkskolan i Älvsbyns kommun har fått stipendium för att förebygga elevers skolfrånvaro och främja elevers närvaro

Parkskolans exteriör en vinterdag.Parkskolans exteriör en vinterdag.

Idag den 6 mars har det offentliggjorts att Parkskolan i Älvsbyns kommun är en av stipendiaterna i Metas Data Centers årliga stipendieprogram, Community Action Grants. Detta anslag ska förebygga elevers skolfrånvaro och främja elevers närvaro i skolan.

Stipendiet kommer ge möjlighet för eleven som sitter hemma att följa klassens undervisning via en lärplatta och en digital avatar, men också möjliggöra en ännu bättre miljö i några av Parkskolans klassrum.

– Vi är väldigt glada att vi får denna möjlighet. Detta stipendium gör att skolan kan möta barn även digitalt och på så sätt kan vi tillsammans med vårdnadshavare anpassa skolgången. Sedan ser vi fram emot att även förbättra miljön i klassrum med bland annat ljuddämpande inredning. Vi vill kunna möta varje elevs behov och ha en stimulerande lärandemiljö, säger rektor Anna-Karin Sandström.

Med denna digitala avatar så kan man även på ett tidigare stadie göra så att eleven inte tappar det sociala sammanhanget i klassrummet. Den digitala lösningen ska underlätta för en återgång till skolan och avataren möjliggör socialt samspel mellan den elev som är hemma och de elever som finns på plats i skolan. Den digitala avataren kan signalera när eleven vill svara på lärarens frågor, men den kan också möjliggöra småprat med bänkkompisen.

– Den här möjligheten gör att vi nu kan arbeta även digitalt med att främja elevers skolnärvaro och även underlätta för hemmasittande unga att komma tillbaka till skolans miljö, säger skolchef Jonas Wallin.

Förändringarna i Parkskolans fysiska miljö ska ge en ökad studiero och ge rum för mer kreativitet.