Parkskolan får 250 000 kr av Facebook/Meta

– Parkskolan är otroligt glada över att erhålla detta stöd. Det betyder mycket för all personal och skolans elever, säger Anna-Karin Sandström, rektor, Parkskolan.

Serverhallen Luleå Data Center i Luleå är Facebooks första datacenter i Europa. Anläggningen servar mer än 800 miljoner Facebookanvändare. Facebooks moderbolag heter Meta. Meta äger bland annat Facebook, Instagram och Whatsapp.

Genom stipendieprogrammet, Meta Data Center Community Grants, stöttas varje år ideella föreningar och skolor i deras arbete för långsiktig utveckling i samhällena runt deras datacenter i Luleå. Förutom Luleå inkluderar detta även grannkommunerna Boden, Kalix, Piteå och Älvsbyn.

– Det här hjälper oss i vårt utvecklingsarbete på skolan för att vidareutveckla skolbiblioteket i syfte att främja läskraften och läslusten hos skolans elever, för att öka deras delaktighet och inkludering i skolan och i förlängningen samhället och övriga världen, säger Anna-Karin Sandström.

Meta ger bidrag till verksamheter som använder ny teknik för att skapa gemenskap, kopplar samman människor digitalt eller analogt samt främjar och förbättrar utbildning inom ämnena naturvetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik, så kallade STEM-ämnen (STEM = science, technology, engineering, mathematics).

– Vi vill rikta ett stort tack till Meta Data Center i Luleå, att vi nu kan digitalisera vårt skolbibliotek, säger Anna-Karin.

Årets mottagare av Meta Data Center Community Action Grants

 • Parkskolan, Älvsbyns kommun / 250 000 kr
  För inköp av teknisk utrustning till skolbiblioteket.
 • Teknikens hus / 250 000 kr
  För satsning på STEM-utbildningar för 9-12-åringar efter skoltid.
 • VildaKidz / 250 000 kr
  För att möjliggöra önskedagar för barn i utsatthet.
 • Näsbyskolan, Kalix kommun / 260 000 kr
  För utveckling av utbildningsprogram med syfte att öka den digitala kompetensen hos barn i utsatthet.
 • Förskoleavdelningen, Utbildningsförvaltningen Piteå kommun (Hortlax & Bergsvikens förskolor) / 100 000 kr
  För inköp av utrustning till ett tekniklabb som inspirerar till kreativitet.
 • Kullens förskola, Luleå kommun / 150 000
  För inköp av utrustning till ett labb och ett sensoriskt rum.
 • Luleå Makerspace / 50 000 kr
  För att möjliggöra för elever att utveckla sina egna spel.
 • RFSL Luleå / 200 000 kr
  För att kunna använda teknik med syfte att nå fler och koppla samman människor kring Luleå Pride.
 • Töreskolan, Kalix kommun / 120 000 kr
  För att utveckla ett digitalt utbildningsprogram för STEM-ämnen och kommunikation över kulturella gränser.
 • Fagernäs Skola, Bodens kommun / 150 000 kr
  För inköp av teknisk utrustning till ett STEM-labb.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #2, 2022

Text: Peter Lundberg