Övning med skarp ammunition vid Tallberget/Vidsel

Övningarna planeras att pågå mellan klockan 08.00 – 18.00 de nämnda dagarna.

Avlyst område

Vidsel skarpskjutning – Skjutvarning

Aktuell skjutfältsinformation

www.forsvarsmakten.se/f21

070-952 72 34