Omledning av trafik från väg 94

I samband med byte av en vägtrumma på väg 94 kommer trafiken från väg 94 tillfälligt att ledas om till väg 665 genom Sågfors. Arbetena kommer pågå under maximalt två dygn måndag 5 juli klockan 20.00 – onsdag 7 juli klockan 20.00.

Trafikverket arbetar med att bygga cykelväg mellan Sågfors och Korsträsk samt utföra beläggningsåtgärder på väg 94, för förbättrad trafiksäkerhet. I samband med detta behöver en vägtrumma under väg 94 bytas för att säkerställa att avvattningen från vägen ska fungera på ett bra sätt. På grund av vägtrummans djup under vägen, samt närliggande ledningar, åkermark och infrastruktur behöver vägen grävas av helt för att komma åt att byta trumman. Därför behöver trafiken från väg 94 ledas om till väg 665 under en begränsad tid.

Vad innebär detta för dig?

Arbetena kommer innebära att trafikmängden på väg 665 ökar under en begränsad tid. Vägen är smal med närliggande verksamheter och bostäder. Vi uppmanar alla trafikanter att visa hänsyn och begränsa hastigheten. Väg 94 kommer vara avstängd enligt kartan nedan, från klockan 20.00 den 5 juli till senast klockan 20.00 den 7 juli. Vi kommer arbeta så snabbt vi kan för att minimera tiden som väg 94 behöver vara avstängd.

För frågor och mer information besök trafikverket.se/alvsbyn-korstrask

Illustration över hur väg 94 kommer ledas om. Röd punktlinje visar omledning av väg 94. Röda kryss visar vart vägen kommer vara helt avstängd. Kartunderlag: Trafikverket (klicka på bilden för att göra den större)

Senast uppdaterad 2021-07-05

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.