Om krisen eller kriget kommer

Älvsbyns kommun följer noggrant händelseutvecklingen och effekterna av kriget och samverkar med andra aktörer i regionen. Kommunens ledningsgrupp har fortlöpande möten och fattar beslut i aktuella frågor.

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?

Hur förberedd du själv är påverkar hur Sverige kan klara en kris eller ytterst krig. Ju fler som kan klara sig själva en tid, desto bättre kan myndigheter och organisationer fokusera på att hjälpa dem som har svårast att klara sig själva, exempelvis äldre eller sjuka personer. På så sätt är du är en del av Sveriges beredskap.

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället måste du själv ha en hemberedskap och kunna ordna med vatten, mat och värme.

Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter vid en kris. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt.

På sidorna nedan finns flera tips på vad du kan göra.

Förbered dig för kris

Tips på hur du kan packa en krislåda, skaffa en veckas beredskap och engagera dig.

https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/forbered-dig-for-kris

Broschyren Om krisen eller kriget kommer

Broschyren ska hjälpa oss att bli bättre förberedda på allt från allvarliga olyckor, extremt väder och it-attacker till militära konflikter. Broschyren finns i en version med lättläst svenska, inläst på svenska och engelska, i punktskrift, på teckenspråk och översatt till 14 språk.

https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/broschyren-om-krisen-eller-kriget-kommer

Att prata med barn om kriget i Ukraina

Barn och ungdomar tar del av det som händer i världen men kan ibland ha svårt att bedöma informationen och hantera de tankar och känslor som väcks. Här finns sidor som ger tips på hur man kan prata med barn kring kriget i Ukraina.

Vår psykolog: Så pratar du med barnen om Ukraina – Rädda Barnen (raddabarnen.se)

Att prata med barn och unga om krig och kriser – Skolverket

Så pratar du med barn om kriget i Ukraina | Förskoleforum

Barnpsykologerna – Att tala med barn om kriser

Om barn vill ha information om kriget kan det vara bra att sitta ner tillsammans och kolla på nyhetsinslag och information som riktar sig direkt till barn. Då kan ni sedan prata om det som sagts och fånga upp eventuella tankar och frågor. Exempel på material riktat till barn finns här:

Lilla Aktuellt | SVT Barn

Lilla Aktuellt – Statsministern pratar direkt till barnen om Ukraina | SVT Barn

Om oron för krig — frågor och svar för barn – Krisinformation.se

Det sprids mycket information om det som händer i Ukraina och det kan ibland vara svårt att veta vad som är sant och inte. Det kan därför vara bra att också prata om källkritik.

Mediesnacket: Källkritik | UR Play

Tillaga mat med gasol

Läs om hur du förvarar gasol i hemmet och tar hand om din utrustning samt hur du grillar mat med gasol på ett säkert sätt.

https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/grilla-med-gasol

Råd vid attentat

Här har vi samlat råd om hur du ska agera vid ett terrorattentat. Det finns också en webbutbildning du kan göra.

https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/rad-vid-attentat

Informationssäkerhet

Här finns samlat information om hur du säkrar din information mot till exempel nätfiske och skadlig kod samt hur du gör säkrare lösenord.

https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/informationssakerhet