Olika typer av stöd behövs vid olika tidpunkter

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation, där alla Sveriges kommuner och regioner är medlemmar. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. De fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. Deras roll är att ge service och professionell rådgivning till tjänstepersoner och förtroendevalda i kommuner och regioner inom alla frågor som kommuner handhar (källa: Om SKR | SKR).

Under hösten handlade det främst om att stötta medarbetare i kris, där det behövdes hjälp både i grupp och individuellt och därför gjordes en direktupphandling och Ericson och Hjelte AB anlitades. SKR kan bistå med stöd och råd gällande juridisk hjälp, myndighetsutövning, styrdokument, rutiner, processer och ge vägledning, men SKR kan inte finnas på plats och ge krisstöd till medarbetarna.

– Vi valde att sätta in stöd till medarbetarna för att hjälpa dem. De behövde ett krisstöd utifrån arbetsmiljön och ett behov av en insats som mötte dem med en gång. Det var alltså ett krisstöd som var skräddarsytt för att hjälpa våra medarbetare. Vi valde också att ge den då nya enhetschefen krisstöd genom utbildning i att leda i kris och få coachning kring grupp i kris, säger socialchef Robert Cortinovis.

Älvsbyns kommun har varit i kontakt med SKR vid några tillfällen. Men stödet de erbjöd var ett sådant som bedömdes kunde behövas längre fram.

– SKR har en annan del än den typ av krisstöd som behövdes inledningsvis. Jag har varit i kontakt med SKR ett flertal gånger och deras stöd handlade bland annat om juridisk hjälp och sakkunskap. Nu arbetar vi vidare kring åtgärder som vidtagits, förändringar och förbättringar som kommer att ske. I det läget kan det behövas stöd från SKR och jag är tacksam att det är etablerat en kontaktväg till dem i denna fråga. För allas vår drivkraft är barnperspektivet, säger Robert.

Älvsbyns kommun står framför många förändringar, men fortsätter arbeta mot ledorden ordning och reda.