Nytt radonbidrag finns att söka

Radon är en osynlig och luktfri gas som i värsta fall kan orsaka lungcancer. 250 000 villor i Sverige har för hög halt av radon. Med nya radonbidraget kan du få upp till 25 000 kronor i bidrag när du sanerar. Läs mer om radon och hur du söker saneringsbidrag på boverket.se