Nytt näringslivsprogram

Arbetet inleddes med en workshop i Storforsen 8–9 november dit både tjänstemän, politiker, gymnasiets elevråd och de lokala företagsorganisationerna med sina medlemmar var inbjudna. Målet med dagarna var att tillsammans identifiera och prioritera frågor och områden för att utgöra underlag för det kommande näringslivsprogrammet.

Nästa steg

Utfallet från workshopen ska sammanställas och ett utkast av näringslivsprogrammet skrivas. Det kommer sedan skickas ut på remiss till politiken och till näringslivet genom de lokala företagsorganisationerna innan det slutligen fastställs av kommunfullmäktige.