Med på workshopen deltog företagare, tjänstepersoner och politiker. Foto: Sofia Lundberg.Med på workshopen deltog företagare, tjänstepersoner och politiker. Foto: Sofia Lundberg.

Nytt näringslivsprogram

Det nuvarande näringslivsprogrammet sträcker sig till 2022-12-31 och arbetet med att ta fram ett nytt program för de kommande åren pågår.

Arbetet inleddes med en workshop i Storforsen 8–9 november dit både tjänstemän, politiker, gymnasiets elevråd och de lokala företagsorganisationerna med sina medlemmar var inbjudna. Målet med dagarna var att tillsammans identifiera och prioritera frågor och områden för att utgöra underlag för det kommande näringslivsprogrammet.

Nästa steg

Utfallet från workshopen ska sammanställas och ett utkast av näringslivsprogrammet skrivas. Det kommer sedan skickas ut på remiss till politiken och till näringslivet genom de lokala företagsorganisationerna innan det slutligen fastställs av kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad 2022-12-29

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.