Nytt medborgarlöfte

– Medborgarlöftena är vårt sätt att tillsammans med kommunerna jobba mot de lokala problembilderna som finns i kommunen, säger Andreas Nyberg, lokalpolisområdeschef Piteå älvdal.

– Det känns viktigt att kommunen och den lokala polisen har samsyn på vilka områden som ska prioriteras och där vi ser behov att fokusera riktade insatser och kommunikation, säger Tomas Egmark, kommunalråd i Älvsbyns kommun.

På grund av pandemin 2020 har inte medborgardialoger kunnat genomföras som planerat, men underlag till medborgarlöftet tas fram genom dialog med medarbetare och medborgare.

– Samtalen är viktiga för att få fram vad som uppfattas vara de lokala problembilderna i samhället och i kommunen, säger Andreas Nyberg.

För sjätte året i rad har nu ett nytt medborgarlöfte undertecknats sedan det första skrevs under 2016.

– Medborgarlöftet är ett åtagande för oss att visa vad vi kommer att jobba med. Det innebär att kommunen har möjlighet att påverka polisens arbete, säger Andreas Nyberg, lokalpolisområdeschef Piteå älvdal.

Som en följd av pandemin har många blivit mer digitala och därför är ett av medborgarlöftena att Älvsbyns kommun skall införa en digital tjänst för orosanmälan till socialtjänsten i kommunen. Det övergripande syftet med medborgarlöftet är det trygghets- och brottsförebyggande arbetet i kommunen.

– I årets medborgarlöfte är huvudfokus att motverka tillgång till droger i skolorna och samhället, samt trygg trafikmiljö vid förskolor och skolorna, säger Tomas Egmark.

Se hela medborgarlöftet på länken nedan:

Medborgarlöfte 2021-2022