Nytt medborgarlöfte

– Medborgarlöftet är en del i hur vi jobbar mot det övergripande kriminalpolitiska målet. Att vi ska öka tryggheten och minska brottsligheten, säger Andreas Nyberg, lokalpolisområdeschef Piteå älvdal.

Polisen och kommunen ska gemensamt arbeta mot lokala problembilder som uppstår exempelvis gentemot företagen, inom skolan med mera.

– Kommunens nära samarbete med Polisen är jätteviktigt för att skapa trygghet och i förlängningen framtidstro och inflyttning. Medborgarlöftet är ett strategiskt dokument som tydliggör medborgarnas förväntningar och vad vi och Polisen ska prioritera, säger Johan Dahlqvist, kommunalråd i Älvsbyns kommun.

Inför medborgarlöftet har kommunen och Polisen haft olika typer av dialoger och medborgardialoger ute i samhället.

– Medborgardialoger är ett forum där allmänheten har möjlighet att säga vad de tycker är viktigt och vad man vill att Polisen ska göra. Det är viktigt för att det skapar ett samhällsengagemang för att öka tryggheten i kommunen, säger Andreas Nyberg.

Johan Dahlqvist, kommunalråd och Andreas Nyberg, lokalpolisområdeschef Piteå älvdal undertecknar medborgarlöftet.

Johan Dahlqvist, kommunalråd och Andreas Nyberg, lokalpolisområdeschef Piteå älvdal undertecknar medborgarlöftet. Foto Peter Lundberg

Inför varje nytt löfte pågår olika processer där olika dialoger, uppföljning, statistikanalys samt kommunikation är i fokus. Målbilden för Älvsbyns kommun är att medborgarlöftena ska fungera som en naturlig del av ordinarie samverkansarbete för polis och kommun i arbetet med att skapa en tryggare kommun.

– I löftet säger vi exempelvis att vi i samverkan med polisen ska genomföra drogvaneundersökningar och hundsök efter narkotika i skolan. Vi säger också att vi ska samverka och göra uppföljningar i brottsförebyggande rådet om hur vi lever upp till medborgarlöftet, säger Johan Dahlqvist.

Löftet gäller till 2025-12-31 eller tills nytt löfte ges.

Dokumentet Medborgarlöfte 2023-2025 med Älvsbyns kommuns och Polisens loggor.

Medborgarlöfte. Foto Peter Lundberg

Länk till dokumentet

Medborgarlöfte 2023-2025