Nytt hus gav framtidstro

Det hela började förra hösten när kommunen meddelade att föreningen inte längre skulle kunna nyttja Kulturhuset i Vidsel för sin verksamhet. Det skulle kallställas och vattnet skulle stängas av. Plötsligt stod föreningen utan lokal.

– Vi försökte hitta en lösning på lokalfrågan men det såg mörkt ut och vi kände oss bekymrade för föreningens framtid, säger Börje Andersson som är en av föreningens styrelseledamöter.

När sedan beskedet kom att Kulturhuset och dessutom några av skolans byggnader skulle rivas, kändes det tungt för föreningens medlemmar.

­- Vi kände oss maktlösa. Vi tyckte att byn förtjänade att få någonting bättre och vi ville att föreningen skulle leva vidare. Vi vet ju vad den betyder för Vidsel, fortsätter Börje.

Föreningsmedlemmarna började fundera på möjligheten att överta ett av de rivningshotade husen, det så kallade NO-huset, men samtidigt visste de att de inte hade ekonomisk möjlighet att köpa och förvalta en fastighet.

Aktivitetshuset

– Hoppet tändes när företagaren Jerry Lindblom föreslog att vi skulle bilda en ekonomisk förening för att köpa och förvalta fastigheten, berättar Eina Lundberg, föreningens kassör.

Så blev det (se separat artikel) och nu blir bygdeföreningen hyresgäster i huset som fått namnet Vidsels Aktivitetshus.

– Det här blev ett uppsving för föreningen. Framtidstron är stor igen, säger Eina.

Gemensamt har de två föreningarna jobbat med att renovera huset. Sakta men säkert växer kök, kafé och två samlingssalar fram. Det blir ljusa, fina och ändamålsenliga lokaler. Föreningen har idag cirka 120 medlemmar. Flera har kommit till under renoveringens gång.

– Kampen för egna lokaler och arbetet med att göra huset klart har skapat en sammanhållning. Vi har jobbat tillsammans och samtidigt haft trevligt. Fler och fler har kommit och vill hjälpa till, berättar Börje entusiastiskt.

Snart blir det kafékvällar med underhållning och andra sociala träffar igen, studiecirklar och träffar med internationella inslag. Och så har Börje en egen förhoppning:

– Vi har fått några vävstolar som inte längre används i skolan. Förutom vävkurser så hoppas jag att alla i byn kommer och väver en bit var på en byamatta som vi sedan kan lägga ut i den stora samlingssalen.

Mycket ideellt arbete för Vidsels aktivitetshus

Vidsels Aktivitetshus ekonomisk förening bildades tidigare i år för att överta det så kallade NO-huset vid Vidsels skola. Nu heter huset Aktivitetshuset och genomgår en omfattande renovering, nästan helt med ideella resurser.

När Vidsels Bygdeförening stod utan lokaler för sin verksamhet samtidigt som NO-huset var rivningshotat fanns det många tankar om hur ett övertagande av fastigheten skulle vara möjligt. En idé var att bilda en ekonomisk förening. Föreningen bildades och fick snabbt flera medlemmar, främst privatpersoner men även några företag och föreningar. Jerry Lindblom valdes till ordförande och fick uppdraget att förhandla med kommunen.

Kommunen gav ett startkapital för att täcka kostnader för uppvärmning och eget el-abonnemang samt för att avstycka fastigheten. Föreningen fick också överta inventarier från de skollokaler som skulle rivas.

Nu kunde renoveringen av huset sätta igång och sedan dess har mycket hänt; ett helt nytt kök har byggts, väggar har målats, innerdörrar har bytts, en ny entré har byggts och mycket annat har blivit gjort. När allt är klart kommer bygdeföreningen att hyra köket, kafeterian och stora samlingssalen. I huset kommer det också att finnas ett konferensrum och flera andra lokaler där företag, föreningar och privatpersoner kan samlas som fasta eller tillfälliga hyresgäster. I kafeterian ska en storbilds-TV installeras.

Ideella krafter

– Möjligheterna med huset är många. Det är också många kompetenta människor och företag som ställer upp och arbetar ideellt med renoveringen. Jag ser med stor respekt på det, säger Jerry Lindblom.

Finansieringen har förutom bidraget från kommunen helt täckts av medlemsavgifter, sponsring och ideella arbetstimmar. Företag har skänkt material, utrustning och målarfärg, hantverkare har ställt upp gratis och medlemmarna i de båda föreningarna har jobbat många timmar för att bli så pass klara med huset så att bygdeföreningen kan komma igång med sin verksamhet.

Jerry Lindblom, ordförande i Vidsels Aktivitetshus ekonomisk förening. Foto: Elisabet Nordenbo

Jerry Lindblom säger att det kommer att bli en utmaning att hålla energikostnaderna på en acceptabel nivå så att hyresintäkter och medlemsavgifter täcker utgifterna.

– Vi har kunnat ansluta oss till skolans värmesystem med en egen energimätare och vi har satsat på ett toppmodernt styrsystem för individuell värmereglering i alla rum. Vi byter ut alla lysrör mot ledlysrör och planerar att ersätta det trasiga ventilationssystemet med ett återvinningssystem.

-Framtidstron är tillbaka igen i Vidsel, mycket tack vare att vi kunde rädda huset från rivning och göra det till ett aktivitetshus där vi alla kan samlas, avslutar Jerry Lindblom.

På hemsidan aktivitetshuset.vidsel.se finns mer att läsa om Aktivitetshuset.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #2, 2021

Text: Elisabet Nordebo