Nystart i samarbetet mellan Älvsbyn och Rombo

Älvsbyns kommun och Rombo-distriktet i Tanzania har i samarbetsavtal tidigare arbetat tillsammans i projektform vilket bland annat har resulterat i utveckling och byggnation av enkla biogasanläggningar för familjebruk.

Rombos och Älvsbyns representanter vid ett besök i Älvsbyn 2013

Rombos och Älvsbyns representanter vid ett besök i Älvsbyn 2013

Parterna beslutade våren 2016 att göra ett tillfälligt uppehåll i projektarbetet på grund av förflyttningar av tjänstemän och att valet hade resulterat i ett helt nytt fullmäktige i Rombo. Nu har situationen stabiliserats och projektet “New start
cooperation Älvsbyn – Rombo” har blivit beviljat. Projektet påbörjades 1 januari och kommer att pågå till sista juni 2018.

Den svenska delegationen kommer att resa ner till Rombo i slutet av februari för att träffa lokala politiker och tjänstemän. Delegationen består av projektledaren Linda Öhlin och Berit Hardselius som båda är nya i projektarbetsgruppen och Britt Hällerstrand och Birgit Nilsson som tidigare arbetat aktivt med projekt i Rombo.

Projektet “New start cooperation Älvsbyn – Rombo” är ett kommunalt partnerskap och finansieras av ICLD, Swedish International Centre for Local Democracy.