Nya regler för förskolan

Barn på förskolan är där av olika anledningar, exempelvis för att föräldrarna/vårdnadshavarna jobbar, studerar, är hemma med ett yngre syskon eller om man är berättigad till allmän förskola.

För att reglera rättigheter och skyldigheter har kommunen föreskrifter för förskolan. I de nya tillämpningarna finns bland annat det digitala närvarosystemet, som används sedan några år tillbaka och även e-tjänster i förskolan har fått plats i reglerna. Dessutom har två helt nya e-tjänster har tagits fram. Ett syfte med förändringarna är bland annat att kvalitetssäkra processen från ansökan till faktura vilket också kommer att underlätta för både föräldrar och personal.

– En av e-tjänsterna är till för att byta placeringsform. Från och med nu är det vårdnadshavarna själva som ansvarar för att göra det här bytet, exempelvis om man gått från föräldraledighet till arbete. Det är viktigt att göra detta för att det ska komma handläggarna och personal till känna, säger Carina Ljuslinder, rektor i förskolan.

Förskolans nya e-tjänst.

Förskolans nya e-tjänst.

En viktig faktor med e-tjänsten är att säkerställa att faktureringen till vårdnadshavare verkligen blir korrekt då det har skett en förändring. Fakturering sker nu i efterhand, alltså månaden efter, så att eventuellt förändrade behov under en månad hinner komma med i faktureringsprocessen.

– Vi är glada och stolta att kunna erbjuda två nya e-tjänster. Det är ett led i att öka tillgängligheten till kommunen. Det ska vara enkelt för medborgarna i kommunen att anmäla förändrade behov. Då är e-tjänsterna ett bra sätt att stötta föräldrarna i det. De behöver inte passa en telefontid, utan går in i e-tjänsten när de vill och ändrar det som behöver förändras, säger Marianne Stenvall, rektor i förskolan.

Kommunens e-tjänster hittar du på www.alvsbyn.se högst upp på sidan under ”E-tjänster och blanketter”. För att kunna använda utvald tjänst behöver man logga in med sin e-legitimation (Bank-ID, mobilt Bank-ID, Telias e-legitimation).

Förskolans ”Regler och tillämpningsföreskrifter inom förskolan” finns på kommunens webbplats på förskolans huvudsida och bland kommunens styrdokument.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #2, 2021

Text: Robin Nilsson