Nya avgifter inom socialtjänsten

200 kr/timme för familjerådgivning.
80 kr/dag i avgift för uppehälle för den som erhåller stöd- och hjälpinsats av behandlingskaraktär.
Avgift från förälder för del av kostnad för barn som genom socialutskottets försorg får vård i annat hem än det egna.
2 146 kr/månad i avgift för logi på korttidsboende i väntan på särskilt boende för de som inte har någon annan boendekostnad.
Avgiften för måltider vid korttidsvistelse för barn och unga utgår från barnets ålder och Konsumentverkets referensvärden.

Avgifterna kommer årligen att omregleras.
De nya avgifterna börjar gälla från och med 2019-10-01.