Ny rektor på folkhögskolan

– Jag arbetar för att folkhögskolan aktivt ska bidra till att folkbildningen kommer flera till del. Kursdeltagaren får, med avstamp i folkbildningens pedagogik och den atmosfär som folkhögskolemiljön erbjuder, en ny chans att förkovra sig i ämnen som fattas för att söka sig vidare. Jag vill vidare förbättra vår konferensverksamhet så att även andra än studerande kan njuta av att tillsammans förkovra sig i något ämne i en trivsam miljö och med god mat. Föräldrar, vars ungdomar är på internat hos oss, ska känna sig trygga med att deras ungdomar är väl omhändertagna.

Hur ser du på framtiden?

– Vi kommer att behöva göra investeringar i lokaler, använda våra resurser effektivt och utveckla vårt koncept för att ha fortsatt hög kvalité och möta framtidens krav. Detta kräver en god omvärldsorientering, inkluderande ledarskap och ett långsiktigt tänkande. Jag är optimistisk inför framtiden.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #3, 2018

Text: Robin Nilsson