Minna Öqvist, HR-specialist på Älvsbyns kommun.Minna Öqvist, HR-specialist på Älvsbyns kommun. Foto: Robin Nilsson

Ny överenskommelse mellan kommunen och Försäkringskassan

Den 1 januari trädde en förlängd överenskommelse om fördjupad samverkan gällande sjukskrivningsprocessen i kraft mellan Älvsbyns kommun och Försäkringskassan. Det tidigare avtalet löpte ut vid årsskiftet, det nya är förlängt i tre år och sträcker sig fram till 31 december 2024.

– Vi är mycket positiva till att vi fick möjlighet att göra en förlängning av överenskommelsen. Det är ett väldigt bra verktyg och komplement i vårt arbete, säger Minna Öqvist, HR-specialist på Älvsbyns kommun.

En del i överenskommelsen fokuserar på hur kommunen som arbetsgivare ska arbeta för att få tillbaka medarbetare som är sjukskrivna i arbete, samt att arbeta förebyggande för att medarbetare inte ska bli sjukskrivna.

– Syftet med överenskommelsen är att säkerställa, tydliggöra och effektivisera samarbetet mellan oss som arbetsgivare och Försäkringskassan. Vi har tagit fram mål som vi ska jobba mot, bland annat att minska sjukfrånvaron till 5,5 % vid utgången av 2024 inom verksamheter med identifierat hög sjukfrånvaro.

Ett bra komplement i arbetet

Kontinuerliga uppföljningar mellan de båda parterna kommer att ske, där Försäkringskassan presenterar aktuell sjukfrånvarostatistik för arbetsgivaren.

– Vi pratar aldrig på detaljnivå om personen i fråga, utan statistiken som presenteras är uppdelad efter exempelvis diagnos och hur många medarbetare som återfinns i rehabiliteringskedjans olika delar.

– Det här är ett jättebra verktyg för oss när vi ska jobba vidare. Vi tar också fram statistik i våra befintliga system, men det här är ett bra komplement i vårt arbete.

I överenskommelsen ingår även att chefer i kommunen ska få utbildning vid ett par tillfällen per år, i syfte att få fördjupad kunskap i arbetet att förebygga och hur man arbetar med rehabilitering.

Text: Robin Nilsson

Senast uppdaterad 2022-01-26
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.