Ny överenskommelse mellan kommunen och Försäkringskassan

– Vi är mycket positiva till att vi fick möjlighet att göra en förlängning av överenskommelsen. Det är ett väldigt bra verktyg och komplement i vårt arbete, säger Minna Öqvist, HR-specialist på Älvsbyns kommun.

En del i överenskommelsen fokuserar på hur kommunen som arbetsgivare ska arbeta för att få tillbaka medarbetare som är sjukskrivna i arbete, samt att arbeta förebyggande för att medarbetare inte ska bli sjukskrivna.

– Syftet med överenskommelsen är att säkerställa, tydliggöra och effektivisera samarbetet mellan oss som arbetsgivare och Försäkringskassan. Vi har tagit fram mål som vi ska jobba mot, bland annat att minska sjukfrånvaron till 5,5 % vid utgången av 2024 inom verksamheter med identifierat hög sjukfrånvaro.

Ett bra komplement i arbetet

Kontinuerliga uppföljningar mellan de båda parterna kommer att ske, där Försäkringskassan presenterar aktuell sjukfrånvarostatistik för arbetsgivaren.

– Vi pratar aldrig på detaljnivå om personen i fråga, utan statistiken som presenteras är uppdelad efter exempelvis diagnos och hur många medarbetare som återfinns i rehabiliteringskedjans olika delar.

– Det här är ett jättebra verktyg för oss när vi ska jobba vidare. Vi tar också fram statistik i våra befintliga system, men det här är ett bra komplement i vårt arbete.

I överenskommelsen ingår även att chefer i kommunen ska få utbildning vid ett par tillfällen per år, i syfte att få fördjupad kunskap i arbetet att förebygga och hur man arbetar med rehabilitering.

Text: Robin Nilsson