Ny organisationsförändring inom Älvsbyns kommun

Kommunen är mitt uppe i en större organisationsförändring. Den 13 juni klubbade kommunstyrelsen i Älvsbyn igenom ett förslag där kommunförvaltningens grundstruktur kommer att ändras.

I takt med att omvärlden förändras snabbt ställs allt större krav på att förvaltningen arbetar effektivt och ändamålsenligt. Att vara flexibla och kunna ställa om blir allt viktigare. Kommunens roll och ansvar förändras löpande, det kommer nya uppdrag från nationell nivå och det kommer nya behov utifrån verksamheterna.

– Det här är något som vi måste kunna svara upp mot. Mot den bakgrunden har en översyn av den nuvarande organisationen gjorts för att kunna möta framtidens krav på utmaningar, säger Anna Lindberg, kommunchef i Älvsbyns kommun.

Bra ska bli ännu bättre

Verksamheten delas in i fem verksamhetsområden: utbildning, social verksamhet, drift och service, kultur och fritid, samt samhällsbyggnad. En stab inrättas under kommunchefen med kansliet, Human resources (HR) och ekonomi.

– Den organisation som vi har nu har funnits sedan 00-talet. Under tiden har det gjorts vissa justeringar. Nu har vi valt att ta ett samlat grepp på det hela och särskild tydliggöra vad som gäller stödet för styrning/ledning. Dels vilket jag som kommunchef behöver, för att kunna styra och leda, men också vad enhetschefer och rektorer behöver. Helt enkelt att något som redan är bra ska bli ännu bättre.

Förändringen planeras att ske i två steg:

1 juli 2022:

 • Kommunchefens stab inrättas
 • HR och ekonomi flyttas från kommunledningskontoret

1 januari 2023:

 • Kansliet flyttar till kommunchefens stab
 • Ett nytt verksamhetsområde kallat drift och service bildas bestående av IT, medborgarservice, kost och lokalvård
 • Kommunledningskontoret avvecklas 31 december
 • Enheten kost och lokalvård delas upp i två enheter och placeras i verksamhetsområdet drift och service
 • Funktionen landsbygdsutveckling flyttas från kultur och fritid till samhällsbyggnad
 • Nya benämningar:
  • Skola byter namn till utbildning
  • Socialtjänsten byter namn till social verksamhet
  • Fritid och kultur byter namn till kultur och fritid
 • Park och fritid överförs från Älvsbyns Fastigheter AB till kommunförvaltningen och verksamhetsområdet kultur och fritid

Denna förändring påverkar inte dagens enheter inom socialtjänsten och skolan.

Senast uppdaterad 2022-06-14
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.