Ny handlingsplan mot våld

– Dels ger den en övergripande målsättning för kommunen att motverka den här typen av brottslighet, men också att främja tidig upptäckt, säger Eleonor Lundkvist Linder, integrationssamordnare och samordnare för brottsförebyggande frågor.

Att vara fri från våld, oavsett ålder och kön, är en mänsklig rättighet som finns i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Den 4 september antog Kommunstyrelsen en handlingsplan som kommer arbeta mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.

– Just utifrån att det är en rättighet att få vara fri från våld så är det ett stort värde i att vi faktiskt aktivt både synliggör och jobbar för det. Syftet med handlingsplanen är att öka kunskapen inom kommunen om våld i nära relation i alla dess olika former, men också beskriva hur vi ska jobba med våldsförebyggande arbete, säger Eleonor Lundkvist Linder.

Ett exempel av åtgärderna i handlingsplanen är att se till att anställda, chefer och förtroendevalda erbjuds grundläggande utbildning i de här frågorna.

– Vi vet ju inte vem som blir utsatt. Det kan vara någon vi möter i våra verksamheter, men det kan också även förekomma bland våra anställda, säger Eleonor Lundkvist Linder.

Bild på Eleonor Lundkvist Linder vid ett skrivbord.

Eleonor Lundkvist Linder, integrationssamordnare och samordnare för brottsförebyggande frågor. Foto: Robin Nilsson.

Olika former av våld

Våld sker inte bara i fysisk form utan även psykisk, sexuellt och ekonomiskt. Det kan exempelvis handla om att man isolerar partnern socialt, hindrar partnern från att använda sina pengar och verbalt trycker ner en.

– Våld kan vara så många olika delar. När det kommer till hedersrelaterat våld och förtryck så finns alla de delarna med, plus brott som kvinnlig könsstympning, barnäktenskap och tvångsäktenskap, säger Eleonor Lundkvist Linder.

För att stärka barns straffrättsliga skydd klubbade riksdagen igenom en ny lag 2021, barnfridsbrott, som innebär att det är brottsligt att låta ett barn bevittna våld mot en närstående.

För den som är utsatt, eller som utsätter någon för våld men vill sluta, finns det stöd att söka hos socialtjänsten.

Kommunen får ökat ansvar

Den 1 juli i år trädde en ny lag i kraft gällande kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet på orten. I och med den nya lagen har kommunen som uppgift att kartlägga brottsligheten, samt en skyldighet att ha en samordnande funktion kring det brottsförebyggande arbetet. Utifrån det ska en lägesbild tas fram om dess omfattning, konsekvenser och orsaker. En åtgärdsplan ska sedan klubbas igenom i kommunfullmäktige senast 1 juli 2024.

– Nu ska vi ta krafttag i det här. Men det kräver samverkan, det är viktigt när det kommer till både våldsförebyggande och brottsförebyggde arbete. Det här är inget som en enskild kan ro i land med, betonar Eleonor Lundkvist Linder.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #3, 2023

Text: Robin Nilsson