Ny friskvård för kommunanställda

Det var i måndags som kommunstyrelsen beslutade att slopa den tidigare friskvårdstimmen och i stället ersätta den med ett höjt friskvårdsbidrag på 2000 kronor som samtliga anställda har rätt att söka.

– Vi har arbetat med det här i 2 års tid och nu är vi äntligen färdiga. Nu har vi en mer renodlad friskvård som alla har rätt till. Samma möjligheter gäller för alla och nu kan man välja sin egen friskvård, beroende på intresse och vad man tycker är roligt. Det är bra att friskvården blir likvärdig, men att den också tar hänsyn till individen, berättar Anna-Karin Andersson, HR-chef på Älvsbyns kommun.

Utöver bidraget kommer minst en kommungemensam aktivitet att anordnas varje år, exempelvis likt fjolårets löpstafett som kommunanställda ställde upp i.

Bidraget får användas för enklare aktivitet med inslag av motion, eller för behandling som är avstressande eller syftar till att motverka ömhet och stelhet, samt kostrådgivning och rådgivning i samband med rökavvänjning.

Exempel på godkända friskvårdsaktiviteter

  • Simning
  • Styrketräning
  • Massage
  • Dans
  • Nikotin/rökavvänjning
  • Qigong
  • Golf
  • Fotboll
  • Ridning