Ny e-tjänst – Samarbetssamtal

Samarbetssamtalet syftar till att vara ett stöd för föräldrar att tillsammans komma överens om hur barnets situation ska utformas, vårdnad, boende och umgänge. Samarbetssamtalen bygger på frivillighet och registreras inte i socialregistret.

Länk till e-tjänst

Samarbetssamtal