Ny e-tjänst för specialkost i förskola och skola inom Älvsbyns kommun

Ansökan om specialkost kan nu göras digitalt via e-tjänst. Vårdnadshavare gör ansökan för sitt barn. Myndig elev gör ansökan själv.

Ansökan om specialkost