Ny driftansvarig i Storforsen

Tidigare var det kommunen som fick i uppdrag av Länsstyrelsen att sköta om området. Sedan årsskiftet ligger nu driftansvaret hos företaget VägSäk AB.

För mer information se

Länsstyrelsens hemsida

eller naturkartan.se (finns även som app).