Nominering av flaggor

Skriv en motivering, namn och kontaktuppgifter till den du vill nominera.
Ange om önskemålet är en flaggstångsflagga eller en fasadflagga.

Nomineringen skickas till linda.ohlin@alvsbyn.se alternativt:
Linda Öhlin
Fritid och kultur
Älvsbyns kommun
942 85 Älvsbyn

Nomineringen ska vara Fritid och kultur tillhanda senast 24/5.