Nominera till Norrbottens miljöpris 2021

Region Norrbotten och ALMI Företagspartner Nord – i samverkan med Energikontor Norr AB – delar årligen ut Norrbottens miljöpris för att stimulera miljöarbetet i Norrbotten. Prissumman är 50 000 kronor. Priset kan delas mellan flera pristagare. Nomineringar till årets pris lämnas in till Region Norrbotten senast 15 maj. Mer information finns på Region Norrbottens webbsida:

www.norrbotten.se/miljopris