Näringslivsfrukost 29 maj

Se sändningen från dagens näringslivfrukost:

https://www.youtube.com/watch?v=ukvctL03RlU&feature=youtu.be

Nästa digitala näringslivsfrukost är den 17 juni, mer information om programmet kommer längre fram.