Näringslivsfrukost 26 maj

Del av innehåll:

• Svenskt Näringsliv presenterar mätningen av företagsklimatet
• Dataintrång/IT-säkerhet. Hur skyddar man sig?
• Lyftet: Granträsk Såg

En återkommande punkt är information från kommunen, näringslivet och samarbetspartners.

Vid frågor, kontakta: naringsliv@alvsbyn.se