Näringslivsfrukost 26 januari

Frukost serveras från 07.30 och mötet är 08.00 – 09.00.

Del av innehåll

  • Energikontor Norr berättar om vad de gör och om projektet Greenably (mer information om det finns på deras hemsida).
  • Älvsbyns kommuns energi- och klimatrådgivare informerar.
  • Lyftet: Gårdings Järnaffär berättar om sin verksamhet.

En återkommande punkt är information från Älvsbyns kommun, näringslivet och samarbetspartners.

Vid frågor, kontakta: naringsliv@alvsbyn.se