Näringslivsfrukost 25 augusti

Del av innehåll:
• Krisberedskap – Älvsbyns kommun
• Nuläge och framtid – Samhällsbyggnadschef
• Medborgarlöften med Polisen
• Lyftet – Medley

En återkommande punkt är information från kommunen, näringslivet och samarbetspartners.

Vid frågor, kontakta: naringsliv@alvsbyn.se