Näringslivsfrukost 23 februari

Frukost serveras från 07.30 och mötet är 08.00 – 09.00.

Del av innehåll

  • ALMI, hållbarhet och attraktiva arbetsgivare
  • Företagspresentation Lyftet: Öhmans Trävaru AB

En återkommande punkt är information från Älvsbyns kommun, näringslivet och samarbetspartners.

Vid frågor, kontakta: naringsliv@alvsbyn.se