Mörkerflygning vid norrbottens flygflottilj

Aktuella dagar

Vecka 5: Torsdag 4 februari t.o.m. 22:00
Vecka 6: Torsdag 11 februari t.o.m. 22:00
Vecka 7: Torsdag 18 februari t.o.m. 22:00
Vecka 8: Torsdag 25 februari t.o.m. 22:00
Vecka 9: Torsdag 5 mars t.o.m. 22:00
Vecka 11: Torsdag 18 mars t.o.m. 22:00

Eventuella frågor eller anmärkningar hänvisas till
F 21 växel telefon 0920-23 40 00