Möjlighet till fler semesterdagar med semesterväxling

Från och med januari 2020 kommer medarbetare i Älvsbyns kommun erbjudas att semesterväxla, vilket i korthet betyder att man som anställd erbjuds byta bort semesterdagstillägg mot extra lediga dagar. Antalet extra dagar kan antingen bli fem eller sex, beroende på hur många semesterdagar man har enligt kollektivavtalet.

För att kunna semesterväxla kan man inte ha mer än 12 sparade semesterdagar och de extra dagarna måste tas ut under året. HR-avdelningen kommer gå ut med information till kommunens chefer inom kort som sedan får i uppdrag att informera sina medarbetare. Ansökan om semesterväxling behöver vara inne i god tid inför det kommande semesteråret så det är snabba ryck att göra klart det sista nu, säger Anna-Karin.