Möjlighet till 100% investeringsbidrag för elbilsladdare

Bild på laddning av elbil.

Laddning av elbil. Foto: Pixabay

Det har gått lite trögt att få igång utbyggnaden av publika laddstationer där allmänheten kan ladda sina elbilar i Norrbottens län. Även om elbilar huvudsakligen laddas när det står parkerade hemma så behövs också god tillgång till publika laddare för att kunna fylla på med el vid längre körningar. För att få igång utbyggnaden erbjuder nu staten ett engångsstöd på upp till 100 procent av installationskostnaden för de företag eller organisationer som installerar publika snabbladdare på ett antal utvalda platser i länet. En av dessa utvalda platser är Älvsbyns tätort. Villkoret är att den sökande måste driva laddstationen i minst 5 år.

Ansökan öppnar den 15 februari och är öppen i åtta veckor. Ansökan lämnas in till Trafikverket.

Mer information finns på Trafikverkets hemsida:

https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-bidrag/ansok-om-bidrag-till-snabbladdningsstationer-for-elfordon/