Mink — Glupsk

Fotar den och rapporterar ditt fynd till Artportalen via www.artportalen.se eller via www.artfakta.se (mobilanpassad).

Simmande mink.

Trots ett trevligt utseende är minken en jobbig typ som utgör ett stort hot mot många vilda arter, framför allt markhäckande fåglar. Den hör egentligen hemma i Nordamerika, men trivs tyvärr som fisken i vattnet även här.

Lär dig känna igen de vanligaste invasiva arterna som hamnat i naturen, se vad de ställer till med och vad du kan göra.

Kolla på Naturvårdsverket webbsida: www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/for-dig-som-privatperson

Du kan också läsa mer om invasiva främmande arter på kommunens hemsida.