Militärövning Vintersol 21

Under vecka 11 och 12, den 15 till 28 mars, kommer Försvarsmakten att genomföra den årliga slutövningen Vintersol 21 i Boden och Älvsbyn med omnejd. Utöver att öva på skjutfälten i Boden kommer övningen att föras på civil mark – i huvudsak kring byarna Brännberg och Vidsel. Att öva utanför skjutfälten är ett viktigt inslag som starkt bidrar till att öka Försvarsmaktens förmåga att kunna försvara områdena i händelse av väpnad strid. I dessa områden har boende och markägare särskilt informerats.

Militärövning, Foto Mattias Hellgren, Försvarsmakten

Militärövning, Foto Mattias Hellgren, Försvarsmakten

Tung trafik

Soldater och fordon kommer att trafikera vägar och röra sig i terrängen i övningsområdet. Framför allt ökar den militära aktiviteten 18-22 mars då tung trafik framförs mellan Boden, Brännberg och Vidsel. Vi uppmanar allmänheten att vara uppmärksam på militär trafik i området.

Mockträskvägen avstängd

Försvarsmakten stänger av Mockträskvägen den 24-25 mars mellan kl. 07-21 med stöd av den militära vägtrafikförordningen. Avstängningen görs på grund av ökad bullerrisk under artilleriskjutningar i området. Utryckningsfordon kommer att kunna passera. Karta över avstängningen finns på forsvarsmakten.se/vintersol

Militärövning, Foto David Carr, Försvarsmakten

Militärövning, Foto David Carr, Försvarsmakten

Buller från Artilleriskjutningar

Artilleriregementet deltar i övningen. Enligt den preliminära planeringen förväntas ökat buller under dessa datum:

Torsdag 18 mars, kl.08-20, från Paglaområdet
Tisdag 23 mars kl.08-20, från Hedenbasen/Kilen
Onsdag 24 mars, kl 08-20, från Bodens södra skjutfält
Torsdag 25 mars, kl 08-20, från Bodens södra skjutfält

Livsfarliga överträdelser på skjutfälten

Försvarsmakten har nyligen upptäckt flera olagliga överträdelser på aktiva övnings- och skjutfält i Boden. I vissa fall har personskador och potentiella dödsfall undvikits i sista stund. Med anledning av detta har varnande information om farorna med överträdelser bland annat skickats ut till samtliga hushåll i övningsområdet via oadresserad direktreklam. Information om avlysningar finns på forsvarsmakten.se men det är alltid informationen på tavlorna i anslutning till skjutfälten som gäller i första hand.

Fakta om Vintersol 21

Vintersol 21 är en årlig slutövning för förbanden i norra Sverige. Syftet med övningen är att samöva förbanden i subarktisk strid. Bland de deltagande förbanden i år finns bland annat Artilleriregementet, Norrbottens regemente och Trängregementet.

Läs mer på:

www.forsvarsmakten.se/vintersol

Kontakt vid frågor

Kontakta Försvarsmakten i Boden vid frågor om övningen.

Övningsledningen (Svarar den 15-28 mars, dagtid och kvällstid)
070-878 34 86

Mark- och miljöavdelningen (Svarar dagtid på vardagar)
070-388 55 28
19-markmiljoavd@mil.se

Frågor om Mockträskvägen (Övningsledaren svarar dagtid 24-25 mars)
072-984 13 66

Du kan även mejla kommunikationsavdelningen på info-i19@mil.se

Affisch med karta - Vintersol 21

Affisch med karta – Vintersol 21