Militärövning, Foto Jesper Sundström, FörsvarsmaktenMilitärövning, Foto Jesper Sundström, Försvarsmakten

Militärövning Vintersol 21

För att stärka försvarsförmågan i norr genomför Försvarsmakten övningen Vintersol 21 i Älvsbyns och Bodens kommun i mars. Övningen kommer delvis att ske på civil mark vilket bland annat påverkar trafiken i övningsområdet.

Under vecka 11 och 12, den 15 till 28 mars, kommer Försvarsmakten att genomföra den årliga slutövningen Vintersol 21 i Boden och Älvsbyn med omnejd. Utöver att öva på skjutfälten i Boden kommer övningen att föras på civil mark – i huvudsak kring byarna Brännberg och Vidsel. Att öva utanför skjutfälten är ett viktigt inslag som starkt bidrar till att öka Försvarsmaktens förmåga att kunna försvara områdena i händelse av väpnad strid. I dessa områden har boende och markägare särskilt informerats.

Militärövning, Foto Mattias Hellgren, Försvarsmakten

Militärövning, Foto Mattias Hellgren, Försvarsmakten

Tung trafik

Soldater och fordon kommer att trafikera vägar och röra sig i terrängen i övningsområdet. Framför allt ökar den militära aktiviteten 18-22 mars då tung trafik framförs mellan Boden, Brännberg och Vidsel. Vi uppmanar allmänheten att vara uppmärksam på militär trafik i området.

Mockträskvägen avstängd

Försvarsmakten stänger av Mockträskvägen den 24-25 mars mellan kl. 07-21 med stöd av den militära vägtrafikförordningen. Avstängningen görs på grund av ökad bullerrisk under artilleriskjutningar i området. Utryckningsfordon kommer att kunna passera. Karta över avstängningen finns på forsvarsmakten.se/vintersol

Militärövning, Foto David Carr, Försvarsmakten

Militärövning, Foto David Carr, Försvarsmakten

Buller från Artilleriskjutningar

Artilleriregementet deltar i övningen. Enligt den preliminära planeringen förväntas ökat buller under dessa datum:

Torsdag 18 mars, kl.08-20, från Paglaområdet
Tisdag 23 mars kl.08-20, från Hedenbasen/Kilen
Onsdag 24 mars, kl 08-20, från Bodens södra skjutfält
Torsdag 25 mars, kl 08-20, från Bodens södra skjutfält

Livsfarliga överträdelser på skjutfälten

Försvarsmakten har nyligen upptäckt flera olagliga överträdelser på aktiva övnings- och skjutfält i Boden. I vissa fall har personskador och potentiella dödsfall undvikits i sista stund. Med anledning av detta har varnande information om farorna med överträdelser bland annat skickats ut till samtliga hushåll i övningsområdet via oadresserad direktreklam. Information om avlysningar finns på forsvarsmakten.se men det är alltid informationen på tavlorna i anslutning till skjutfälten som gäller i första hand.

Fakta om Vintersol 21

Vintersol 21 är en årlig slutövning för förbanden i norra Sverige. Syftet med övningen är att samöva förbanden i subarktisk strid. Bland de deltagande förbanden i år finns bland annat Artilleriregementet, Norrbottens regemente och Trängregementet.

Läs mer på:

www.forsvarsmakten.se/vintersol

Kontakt vid frågor

Kontakta Försvarsmakten i Boden vid frågor om övningen.

Övningsledningen (Svarar den 15-28 mars, dagtid och kvällstid)
070-878 34 86

Mark- och miljöavdelningen (Svarar dagtid på vardagar)
070-388 55 28
19-markmiljoavd@mil.se

Frågor om Mockträskvägen (Övningsledaren svarar dagtid 24-25 mars)
072-984 13 66

Du kan även mejla kommunikationsavdelningen på info-i19@mil.se

Affisch med karta - Vintersol 21

Affisch med karta – Vintersol 21

 

Senast uppdaterad 2021-03-24

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.