Middag för jubilarer inställd

I och med coronapandemins ökade framfart i samhället har kommunen valt att ställa in den planerade middagen på Polar Hotell den 20 januari för dem som har arbetat 25 år i kommunen eller gått i pension. Förhoppningen är att middagen istället kommer att ske senare i vår.

Mer information om eventuell middag kommer senare.