Medarbetarenkäten 2022 är avslutad – positiv svarsfrekvens

Parallellt med medarbetarenkäten har kommunens chefer och rektorer fått besvara en enkät, vilket resulterade i 90 % svarsfrekvens.

Arbetsgivaren ser mycket positivt på det höga deltagandet och vill rikta ett stort tack till alla som tagit sig tid att besvara enkäterna. Det stora deltagandet har givit arbetsgivaren en bra grund till att utveckla och förbättra kommunens verksamheter. Efter sommaren börjar arbetet för samtliga verksamheter med att ta fram handlingsplaner baserat på verksamhetens resultat.

En nyhet inför årets medarbetarenkät var att alla arbetsplatser med minst 85 % svarsfrekvens fick delta i en utlottning om en härlig fikakorg att avnjuta tillsammans på arbetsplatsen. De 4 arbetsplatser som blev vinnare av fikakorgar var:

  • Omsorgen 1 (Aktivitetshuset, Björkgatan, Boendestöd)
  • Vidsels förskoleområde (förskolor i Vidsel, Vistträsk och Korsträsk)
  • Lönecenter
  • Kommunledningskontoret