Max en minut på tomgång

I Älvsbyns kommun får du inte låta bilen gå på tomgång mer än en minut. Att ha bilen på tomgång kan vara störande och orsaka hälsobesvär för många personer. Utsläppen blir extra stora på vintern, eftersom motorn då ofta är kallare än vanligt.

Förbudet gäller inte:

  • om trafiken gör att du måste stanna i till exempel en bilkö
  • för fordon som måste hålla igång motorn för att driva en anläggning (annat än uppvärmning), till exempel sopbilar.

Lagstiftning mot onödiga utsläpp

För att minska störningen från trafiken så finns det regler om tomgångskörning i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Regeln om tomgångskörning hittar du i Lokala föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i Älvsbyns kommun (7§).

Överträdelse kan ge böter

Den som bryter mot enminutsregeln för tomgångskörning kan polisanmälas. Om polisen konstaterar brott utreds det sedan av en allmän åklagare. Fällande dom kan ge böter.