Mata inte vilda djur i tätorten

Det finns alltid risk att matning av vilda djur drar till sig skadedjur som råttor och möss. Om du har grannar som matar vilda djur på sin tomt och det påverkar dig negativt, så prata med grannen och berätta vad det är som stör dig. På det sättet har ni störst chans att nå förståelse för varandra och grannen får en chans att åtgärda situationen. Det är fastighetsägaren som behöver vidta åtgärder om olägenheter från fastigheten sprids.

Det finns mycket i en villaträdgård som kan locka rådjur. Om du matar rådjuren kan även skadedjur, till exempel råttor, möss och större flockar av kråkfåglar lockas till maten och orsaka olägenhet. Mata därför inte rådjuren!

Rävar i bostadsområde är inte någon olägenhet för människors hälsa.