Marscherar genom Älvsbyn till förmån för Sveriges veteraner

”Veteranmarschen genomförs för att uppmärksamma och hedra Sveriges alla civila och militära veteraner och även deras anhöriga. Marschen är INTE en protestmanifestation, eller en plats för politiska budskap, och den tar inte ställning för eller emot krig, Försvarsmakten eller insats/mission”, skriver organisationen på sin hemsida.

Initiativtagare är L-G Nyholm, stolt veteran.
”Att marschen skulle bli den enorma succé som den blev kunde jag förstås aldrig ha annat”, skriver han på hemsidan.

Veteranmarschen började började i Ystad 2013. Varje sommar har nya delar av landet betats av. I år avslutas marschen vid Treriksröset.

Gula Bandet säljs till förmån för Sveriges alla veteraner och deras anhöriga. Intäkterna går till kamrathjälpen.

>> Ge en gåva till Veteranmarschens insamling 2018 <<

Kamrathjälpen
Kamrathjälpen ger bl.a. stöd till resor åt veteraner som behöver söka specialistvård, men även till olika hjälpmedel, återresor till insatsområden samt ekonomiskt stöd vid andra svårigheter. Det senaste året har även Veteranmarschen gett stöd till ett stort antal veteraner och dess resor till en PTSD-studie (posttraumatiskt stressyndrom) och följande behandling. Även i ett utdraget ärende hos Försäkringskassan hjälp en veteran med mindre skulder.

Kamrathjälpen stöttar veteraner och deras familjer när ekonomin sviktar efter insatser. Pengarna är ett komplement till allmänna försäkringar och det sociala skyddsnätet. Förra året kom det genom Gula Bandet och donationer in över 500 000 kr till Kamrathjälpen.

Program för Älvsbyn:
Fordonstransport mot Älvsbyn: kl.12:30
Uppsamlingsplats Älvsbyn: kl. 14:00 Korsningen väg 94/Industrileden      
                           
Inmarsch Älvsbyn: 8,5km
Följ Industrileden som övergår i Övrabyvägen, ta höger in på Nyvägen, höger till Spontongatan, vänster på Spontongatan, höger på Stryckselgatan, vänster på Altunavägen som övergår till Stationsgatan, rakt fram på Västermalmsvägen, vänster in på G/C-väg till Vetegatan, höger på Stationsgatan, vänster på Älvåkersgatan, vänster på Medborgargatan, vänster på Nyvägen, höger in på Storgatan fram till Östermalmsvägen.
>> Google karta etapp 3 <<
 
Uppsamlingsplats: kl.16:00, parkeringen vid Älvsby IF på Parkgatan.
Ceremoni: kl.16:15 vid kommunhuset

Utmarsch Älvsbyn: Följ Gammelvägen ut till väg 94, 1,5 km
>> Google karta etapp 4 <<

Fordonstransport mot Boden, Garnisonen: kl.17:00