LSS – en viktig del i vardagen hos många

– Jag har alltid tyckt att just LSS är ett väldigt givande yrke. Det är så individuellt utformat, säger Desirée Berg, enhetschef för personlig assistans i kommunen.

Enligt ”Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade” (LSS) är en kommun skyldig att erbjuda stöd och hjälp till personer med någon form av funktionshinder. Det kan handla om exempelvis personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Syftet med LSS är att brukaren ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt.

– Det är ett väldigt utformat stöd och anpassas mycket efter brukarens enskilda behov. Vad behöver den enskilde personen hjälp med? Det handlar om att kunna ge goda levnadsvillkor, att fastän man har en funktionsnedsättning kunna leva ett så normalt liv som möjligt, berättar Desirée Berg, enhetschef för personlig assistans i kommunen.

Ett givande jobb

Sedan drygt ett år tillbaka jobbar Desirée som enhetschef för personlig assistans. Ett jobb som hon stortrivs med. Som enhetschef arbetar hon mycket med att plocka fram olika strategier och planer, både tillfälliga och långsiktiga. Förutom det gäller det även att rekrytera personal och arbeta med budgeten.

– Jag tycker att det är ett väldigt roligt och varierande jobb. Det är nya saker från dag till dag. Det ställs utmaningar som man får lösa och fixa. Det är roligt att arbeta med både personal och brukare. Jag har tidigare arbetat som undersköterska här i Älvsbyn, så det känns roligt att fortsätta vara inom den verksamheten.

Faktaruta

LSS innehåller tio olika typer av hjälp för att ge stöd och service. Du kan få stöd med:

  • rådgivning och annat personligt stöd
  • personlig assistans eller ekonomiskt stöd till sådan assistans
  • ledsagarservice
  • kontaktperson
  • avlösarservice i hemmet
  • korttidsvistelse utanför hemmet
  • korttidstillsyn om du är skolungdom över tolv år
  • boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomsbostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för dig som är vuxen
  • boende med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
  • daglig verksamhet

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #4, 2017

Text: Robin Nilsson