Läslyftet – viktig del i lärandet för de yngre

Den 18 augusti fylldes kommunfullmäktiges sal med nästan 60 förskollärare och barnskötare från kommunens alla förskolor. Anledningen att träffas var en gemensam kompetensutvecklingsdag som utgjorde startskottet till höstens satsning på Läslyftet i förskolan. Läslyftet är en kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivutveckling för de som arbetar med förskolans barn.

– Läsa och skriva är förmågor som utgör grunden för allt lärande. Under tre års tid har Läslyftet varit ett prioriterat utvecklingsområde i kommunens Strategiska plan. I år är det förskolans tur att ingå i satsningen. Det är tack vare ett politiskt beslut om ett ökat budgetutrymme detta år som vi nu har möjliggjort att boka vikarier som ersätter personalen som varje vecka deltar i en träff, säger Marianne Stenvall, förskolechef inom Timmersvansens förskoleområde.

På plats fanns även förskolans fyra handledare i Läslyftet, Anna Jalar, Elisabet Gran, Anna-Carin Andersson och Anneli Hortlund, redo att träffa och handleda vardera två grupper med kollegor under hela hösten.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #3, 2017

Text: Robin Nilsson