Lärarmässa på Forum

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) är ett typ av arbetssätt för lärare att kunna bemöta och anpassa undervisningen för elever som, antingen har en annan språkbakgrund, eller diagnos som gör det svårare för eleven att ta till sig en text eller ett visst ämne. I Älvsbyn påbörjades SKUA-arbetet 2019. Den 31 oktober hölls en lärarmässa på Forum för kommunens lärare, där resultatet av arbetet presenterades.

– Vi har haft SKUA-utvecklare som har jobbat stadigt med utvecklingen på de olika skolorna och det är slutarbetet som presenteras nu på den här mässan, säger Jonas Wallin, skolchef på Älvsbyns kommun.

Under dagen bjöds deltagarna att besöka de andra skolornas montrar, och ta del av deras arbete. På plats fanns även Ann-Christine Wennergren, docent i pedagogik vid Högskolan i Halmstad, för att föreläsa om kollegialt lärande.