Lär dig mer om ängens betydelse och slåtter – lördag den 19/8

När: lördagen den 19/8
Klockan: 10.00 – 14.00 – se programpunkter nedan.
Var: Korsningen Östermalmsvägen-Garvargatan på Östermalm. Det kommer att vara skyltat vid ängen.

Program

10.00 Välkommen
10.00 – 14.00 Föreläsning/information: Ängar, skötsel, mångfald och ängarnas betydelse
10.00 – 14.00 Drop-In – Arbetsdemonstration och prova på möjlighet av att slå med lie

Ta gärna med en egen lie om du har. Vi bjuder fika under dagen!

Tider och programpunkter kan komma att ändras på grund av vädret.

Kom gärna gåendes, på cykel eller parkera vid pendlarparkeringen vid reningsverket, Gammelvägen.

Genomförandet av projektet “blommande gräsmarker” medfinansieras via statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt.

Eventet är ett samarbete med Älvsbyns kommun, Älvsby folkhögskola och Boden och Älvsbyns Naturskyddsförening.

 

                              

 

Sponsorer: