Länsstyrelsen söker nya begravningsombud

För att bli begravningsombud fordras det att du är opartisk och inte har några kopplingar till Svenska Kyrkan, samt har goda kunskaper om ekonomi, begravningsseder och olika religioner och livsåskådningar.

Enligt begravningslagen ska Länsstyrelsen ge alla kommuner, trossamfund och livsåskådningsorganisationer tillfälle att skicka in förslag på lämpliga personer för uppdraget.

Länsstyrelsen önskar skriftligt motiverade förslag senast den 11 november 2022, antingen via e-post till norrbotten@lansstyrelsen.se, eller via brev till:

Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 Luleå

Du hittar mer information om begravningsombud på Länsstyrelsens hemsida:

https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/bo-och-leva/livshandelser/begravningar/begravningsombud.html